Deltakere på Standard Morgen om NORSOK Analyse
Standard Morgen om NORSOK Analyse var fulltegnet. Fra venstre Roar Heum fra Standard Norge, Hans Petter Rebo fra Norsk Industri, Anne Wahlstrøm fra DNV GL og Lillian Hella fra POSC Caesar Association.

Effektiv og sikker norsk sokkel med oppdaterte standarder

Tiden for selskapsspesifikke krav er forbi i petroleumsindustrien. Standardisering lønner seg. Det var budskapet på Standard Morgen om NORSOK i Oslo 22. august.

NORSOK-eierne (Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund) publiserte i februar sin analyse av samtlige NORSOK-standarder. Nå jobbes det videre med anbefalingene herfra. Dette vil være et viktig bidrag for å beholde en attraktiv, effektiv og sikker norsk sokkel. 

Resultatene fra NORSOK Analyse, ble først presentert under et fulltegnet Standard Morgen i Stavanger i juni. På grunn av etterspørsel inviterte Standard Norge til et tilsvarende arrangement i Oslo tirsdag, også det var fulltegnet.

50 års erfaring

Så langt er resultatene av prosjektet at 19 prosent av de gamle standardene anbefales trukket tilbake, 50 prosent forsøkes helt eller delvis internasjonalisert mens 31 prosent av NORSOK-standardene revideres og beholdes.

– I Norsk Industri er vi veldig glade i NORSOK, sier fagsjef for olje og gass i bransjeorganisasjonen, Hans Petter Rebo og legger til at dette i stor grad er erfaringer og standarder fra 50 år på norsk sokkel samlet.

Han mener at industrien har svært mye å spare på å droppe selskapsspesifikke løsninger og satse på felles standarder. Rebo sitter i Standard Norges sektorstyre for petroleum og har deltatt i styringsgruppen for NORSOK analyseprosjektet. 

Dugnad

– Dette har vært en skikkelig industridugnad. Nå må forbedringsarbeidet knyttet til forenkling, standardisering og industrialisering fortsette. Da er tidlig involvering av leverandørene og godt samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene helt avgjørende, sier Rebo.

Prosjektet har satset på å tilby innholdet i NORSOK-standardene til de internasjonale ISO- og IEC-standardene.

Dette vil kunne gi NORSOK ytterligere legitimitet i den globale petroleumsindustrien, hvor mange ikke-norske aktører bruker NORSOK-standarder. 

Færre dokumenter

Et prioritert område er revisjon av dokumentasjonsstandardene eller Z-standardsamlingen i NORSOK. Arild Toft fra Aker BP (tidligere ConocoPhilips), som leder dette arbeidet sammen med Bjørn Berli fra EPIM, forklarte i sin presentasjon hvordan ekspertene nå er godt i gang med å digitalisere og redusere dokumentmengden som et ledd i dette revisjonsarbeidet.

Nettstedet EnerWE har skrevet denne artikkelen fra Standard Morgen: Sparer store summer og mye tid på bransjestandardisering

Fakta om NORSOK

NORSOK er en norsk standardsamling for petroleumsindustrien som ble introdusert i 1994.

Det foregår nå et større revisjonsprosjekt.NORSOK-eierne Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund publiserte i februar en analyse og foreslo «skjebnen» til samtlige NORSOK-standarder basert på forsvarlig sikkerhetsnivå, kostnadseffektive løsninger, industrialisering, konkurransekraft og internasjonalisering.

Målet er effektive og oppdaterte NORSOK-standarder, globale standarder og kraftig reduksjon av selskaps-spesifikke krav.


Last ned presentasjonene fra Standard Morgen:

Verdien av oppdaterte standarder for industrien v/ Hans Petter Rebo, Norsk Industri

NORSOK analyseprosjektet v/ Per Arne Røstadsand, Statoil / leder Standard Norges sektorstyre Petroleum

Standard Norges oppfølging av analyseprosjektet v/ Inghild Kaarstad, Standard Norge

Z-TI - eksempel på revisjonsprosjekt: Revisjon av innholdet i dokumentasjonsstandardene, Z-001, Z-CR-002, Z-DP-002, Z-003 og Z-018 v/ Arild Toft, Aker BP

Kravformatet: I dag har vi en dokumentstruktur. Vil framtiden bestå av digitale kravbaser? v/ Helge Olsen, Standard Norge

Sist oppdatert: 2017-09-01