NORSOK M-004 er lagt ut på høring

NORSOK M-004:2018 Piping and equipment insulation (edition 1) er nå lagt ut på industrihøring i Standard Norges høringsportal.

NORSOK M-004:2018 dekker isolasjonsarbeider for rør og utstyr topside, men standarden har ikke gyldighet subsea. 

Ekspertgruppe M (material) i SN/K 114 Petroleum har overtatt eierskapet fra R (mekanisk utstyr) og M-004:2018 skal erstatte R-004:2006 når den publiseres. 

Standarden er restrukturert og oppdatert som følge av teknologisk utvikling og industriell erfaring de senere år. Standarden er omstrukturert og omskrevet i fem hoveddeler:

  • Kvalifikasjonskrav
  • Materialer
  • Designteknikk
  • Installasjon og inspeksjon
  • Vedlegg D er etablert som inneholder Materiale Datablad for isolasjonsmaterialer (inkludert GRP), inkludert tilleggskrav til materialene.

Alle kommentarer må inngis gjennom høringsportalen innen 31. mai 2018.

Sist oppdatert: 2018-04-12