To menn med hjelm sett bakfra
Foto: Helge Hansen / Statoil

NORSOK-standard for arbeidsmiljø er publisert

NORSOK S-002 vil bidra til forenkling som sikrer at kravene til arbeidsmiljø blir oppfylt under prosjektering.

Målet med denne standarden er å sikre at innretningens utforming bidrar til et sikkert arbeidsmiljø i driftsfasen. S-002 er den NORSOK-standarden som har flest direkte henvisninger fra petroleumsforskriftene og alle som er involvert i utforming og verifikasjon av prosjekter, kan ha nytte av den. 

Standardens innhold 

Standarden gjelder primært utforming av nye innretninger eller oppgradering av eksisterende innretninger for offshore boring, produksjon, anvendelse og rørtransport av petroleum, innbefattet boligenheter for disse aktivitetene.

Standarden fastsetter krav til utforming knyttet til arbeidsmiljøet på oljeinnretninger, samt krav til systematisk styring av arbeidsmiljødesign i prosjektutviklingen. Deler av denne standarden kan anvendes ved verifikasjon av eksisterende anlegg. Denne standarden kan anvendes ved utforming av landanlegg i petroleumsindustrien.

NORSOK S-002 skal anvendes til å sikre grensesnittet mellom innretning og maskin eller kran og det totale arbeidsmiljøet i utstyrspakker eller områder som består av flere enkeltmaskiner. Det betyr at områder rundt kran eller maskin (inkludert tilkomst for vedlikehold, belysning, støy etc.) skal følge denne NORSOK-standarden. Dette gjelder også inne i og rundt utstyrspakker som ikke er definert som en maskin. 

Bakgrunn

Forrige utgave av NORSOK S-002 var fra 2004. Ettersom regelverk og refererte standarder er endret siden den gang, var en ny versjon nødvendig. 

Sommeren 2012 ble bransjen forespurt om S-002 burde oppdateres. En redaksjonskomite ferdigstilte først en engelsk versjon for bransjehøring. Sektorstyret ba så om oversetting og høring av norsk utgave som ble avsluttet i mars 2016. Standarden vil også bli utgitt på engelsk. 

Hva er nytt?

2018-utgaven av S-002 henviser til de siste oppdateringer innen relevante nasjonale og internasjonale standarder. Oppdateringer er også basert på de siste års erfaringer innen nybyggprosjekter og drift og vedlikehold av eksisterende plattformer.

De viktigste endringene fra 2004-utgaven er utført for å gjøre standarden lettere å bruke, også for selskaper som leverer ingeniørtjenester, og som ikke er kjent med forskriftene for den norske kontinentalsokkelen.

Standardens oppbygning

Hoveddokumentet gir krav til designprosessen, samt generelle område- og utstyrsspesifikke krav. Dette kan brukes som et innspill til WEAL – områdegrenser for arbeidsmiljøet som skal brukes i designspesifikasjonen.

Tillegg A (normativt) beskriver arbeidsmiljøaktiviteter som skal utføres under planlegging, design og før oppstart. 

Tilleggene B-H utgjør en vesentlig del av volumet. Dette er informative beskrivelser / metoder og kunne vært utgitt som eget guidance dokument. 

2004-utgaven inneholdt flere tillegg som er fullstendig omgjort. Normative elementer gjenfinnes etter revisjon i standardens hoveddel eller i tillegg A. 

Kravene gitt i NORSOK S-005 rev.1 er inkludert i denne revisjonen av S-002. Den informative delen av S-005 presenteres i tillegg B – Utstyrspakker og maskiner.

Kommentarer til standarden kan gis her.

Sist oppdatert: 2018-05-28

NOK 1 441,00 (eks. mva)

Arbeidsmiljø. Utgave 5, 2018

SpråkNorskUtgave: 5 (2018-03-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter