2020 News

 

Sektorstyre Petroleum vedtok etter anbefaling fra ekspertkomite SN/K 114 Petroleum/EG M i møte 10. desember å videreføre NORSOK M-710 «Qualification of non-metallic materials and manufacturers – Polymers (Edition 3, September 2014)» uforandret for nye 5 år.

2020-12-18

Mer om NORSOK M-710 videreføres for 5 nye år
 

This NORSOK standard includes material requirements in a collection of material data sheets and equipment data sheets for use in piping systems designed to ASME B31.3 normal and high-pressure service.

2020-12-18

Mer om NORSOK M-630 Material and element data sheets for piping has been published
 

U-102 er den mest komplette standarden for ROV-tjenester som finnes på markedet.

2020-12-18

Mer om Ny utgave av NORSOK U-102 Fjernopererte undervannsfarkoster (ROV)
 

The 2 and 3 February 2021, a web-based course on this standard will be arranged, organized by the ISO/TC 67 Working Group: Reliability engineering and technology. Advanced registration is required.

2020-12-18

Mer om Web-based course: Use of ISO 14224 for optimizing Safety and Profitability in the Oil and Gas Industry – in a digitalized perspective
 

This standard describes the principles and requirements for the development of the physical safety design, i.e. technical safety, of offshore installations for production of oil and gas. Where applicable, this standard may also be used for mobile offshore drilling units.

2020-12-04

Mer om NORSOK S-001 Technical safety has been updated to a 2020 edition
 

Målet med NORSOK WA-S-006 er å sikre en standardisert prosess for kvalifisering av leverandører i alle ledd, der alle aktører bruker samme verktøy og har felles begrepsforståelse.

2020-10-28

Mer om NORSOK WA-S-006:2020 HMS&K-evaluering av leverandører og HMS&K krav i kontrakt, er publisert
 

Thursday 10 December 2020, a one-day web-based course on this standard will be arranged, organized by the ISO/TC 67 Working Group: Reliability engineering and technology. Advanced registration is required.

2020-10-19

Mer om Web-based course: Use of ISO 14224 for optimizing Safety and Profitability in the Oil and Gas Industry – in a digitalized perspective
 

NORSOK R-005N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, første utgave fra 2007 er lagt ut på pre-høring og vi er interessert i dine innspill.

2020-10-02

Mer om Hva bør skje med R-005N?
 

Den nye ledelsesstandarden NS-EN ISO 29001 er utviklet med tanke på å fungere hånd i hånd med NS-EN ISO 9001, og gir ytterligere krav og veiledning for olje- og gassektoren.

2020-09-04

Mer om Ny standard for kvalitetsledelse i olje- og gassektoren
 

Standarden definerer grunnleggende krav til personell, utstyr og systemer som brukes i bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsindustrien. Nå er NORSOK U-103 oversatt til norsk.

2020-08-26

Mer om NORSOK U-103 Undervannsoperasjoner inshore nå på norsk
1 2 > »