NORSOK M-120 på industrihøring

Forslag til ny versjon av standarden, prNORSOK M-120 edition 6, er nå tilgjengelig for offentlig høring i Standard Norges høringsportal.

Høringsutkastet bygger på gjeldende utgave av NORSOK M-120 som er fra 2008. Internasjonale referansestandarder har blitt oppdatert og MDSene i NORSOK M-120 har dermed hatt behov for oppdatering. I tillegg er det tatt inn krav som gjelder for arktiske forhold.

Høringsfristen er 28. august 2020, og alle kommentarer til høringsutkastet skal gis gjennom Standard Norges høringsportal.

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder Espen Holm i Standard Norge.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev for petroleum, industri og næringsliv, får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-07-08