2021 News

 

Standard Norge inviterte til frokostmøte 20. april hvor den nye utgaven av NORSOK N-004 ble gjennomgått. Målet med frokostmøtet var å bidra til at brukere av standarden har en god forståelse av gjeldende krav og anbefalinger.

2021-04-23

Mer om Ny utgave av NORSOK N-004 Design of steel structures lansert
 

This NORSOK standard describes the technical, functional, and operational requirements for temporary well testing, production clean-up and bleed-off equipment and systems.

2021-03-26

Mer om New edition of NORSOK D-007 Well testing, clean-up and flowback systems
 

Wednesday 9 June 2021, a one-day web-based course on this standard will be arranged, organized by the ISO/TC 67 Working Group on Reliability engineering and technology. Advanced registration is required.

2021-03-23

Mer om Web-based course: Use of the new ISO 15663 Life Cycle Costing Standard for cost management and value creation in the Oil & Gas and Energy Industries
 

En ny utgave av NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr ble utgitt på slutten av 2020, og 11. mars invitert vi til et frokostmøte for å gi et innblikk i innholdet i standarden.

2021-03-12

Mer om Ny utgave av NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr, lansert
 

This NORSOK standard defines the minimum functional and performance requirements for well barriers through the life cycle of wells. The 2021 edition was published in January.

2021-01-26

Mer om New edition of NORSOK D-010 Well integrity in drilling and well operations is published
 

This document specifies requirements for temporary equipment to be used by operators and their suppliers or other external partners involved in offshore oil and gas activities, and a new edition was published in late December 2020.

2021-01-20

Mer om New edition of NORSOK Z-015 Temporary equipment
 

This NORSOK standard specifies guidelines and requirements for design and documentation of offshore steel structures. The 2021 edition was published in January.

2021-01-18

Mer om New edition of NORSOK N-004:2021 Design of steel structures