Carl Berners plass, Oslo
Carl Berners plass, Oslo

NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet

Den internasjonale standarden NS-ISO 39001 for trafikksikkerhet skal bidra til å forebygge alvorlige hendelser i trafikken. Standarden er relevant for alle typer transportvirksomheter, både offentlige og private, store og små.

NS-ISO 39001 er et verktøy for å bygge sikkerhetskultur i en virksomhet og beskriver konkret hva som kreves av et styringssystem for vegtrafikksikkerhet.

Trygg trafikk

Kravene i standarden omfatter bl.a. en kartlegging av brukere og interessenter, hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden.

NS-ISO 39001 kan brukes sammen med andre standarder for styringssystemer, som NS-EN ISO 9001 for kvalitetsstyring og NS-EN ISO 14001 for miljøstyring. NS-ISO 39001 egner seg som grunnlag for sertifisering på lik linje med flere andre styringssystemstandader.

Standarden er aktuell for flere

Kravene i standarden er generelle og skal kunne brukes av alle organisasjoner uavhengig av hvilken oppgave man har innenfor vegtrafikksikkerhet og hvor i verdikjeden organisasjonen er. Standarden vil være aktuell for:

  • planlegging, bygging og vedlikehold av veier
  • utvikling og produksjon av biler, busser, lastebiler og deler til disse
  • planlegging og utføring av person- eller godstransport

Sist oppdatert: 2015-03-18

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang