Trafikknutepunkt

Smarte byer og smart transport

Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», hvordan kan vi måle det og hvordan kan standarder bidra til smartere byer, ikke minst på transportområdet? 8. februar 2017 arrangerte vi Standard Morgen om temaet og her kan du finne presentasjonene fra frokostmøtet.

Presentasjoner

Les mer om bærekraftige og smarte byer

Kontaktperson i Standard Norge, er prosjektleder Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2018-03-06