Deler av en brannbil

Vil du være med å utvikle en ny standard for brannbiler?

Standard Norge har inngått en samarbeidsavtale med Gjensidigestiftelsen for å utvikle en Norsk Standard for utrykningskjøretøy (brannbil). Prosjektet skal standardisere funksjonelle og tekniske krav til norske brannbiler. Vi inviterer nå flere deltakere i prosjektet.

Ingen brannbiler er like
I Norge er det 280 brannvesen. I praksis er det i dag like mange varianter av brannbiler som det er brannvesen. Dette er fordyrende og lite hensiktsmessig i forhold til brannvesenets viktige samfunnsoppdrag, å sikre liv, helse og verdier.

Utvikling av Norsk Standard for "Utrykningskjøretøy brannbil"
Standard Norge skal sammen med aktørene standardisere kravene til anbud mellom kommuner og produsenter av brannbiler. En Norsk Standard vil være lik for alle kommuner, gjøre innkjøpsprosessen mer kostnadseffektiv og bidra til en vesentlig reduksjon i kostnader ved anskaffelse. Den norske standarden skal utarbeides av en egen standardiseringskomité SN/K 161 Brannbil. Arbeidet vil ta utgangspunkt i dokumenter, f.eks. veiledninger som er utviklet av bransjen selv, og det vil ta hensyn til eksisterende internasjonale standarder.

En Norsk Standard vil bidra til felles funksjonelle og tekniske spesifikasjoner. Dette vil blant annet omfatte kravene til utstyr gjennom

  • Ytelse og funksjon
  • Utseende, dekor/uttrykk
  • Å ivareta sikkerheten til brannmannskapet
  • Beskrivelse av spesifikasjoner
  • Referanser til norske og europeiske retningslinjer

Meld deg på om du vil delta i arbeidet
Standard Norge har opprettet en egen standardiseringskomité for dette arbeidet og jobber nå med å sette sammen komiteen med eksperter som skal bidra til å utvikle innholdet i standarden. Dersom du eller din organisasjon ønsker å være med i dette viktige samfunnsoppdraget, kan du ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen.

Sist oppdatert: 2017-01-23