Rekke med trailere på parkeringsplass
Foto: Unsplash

Er det behov for internasjonale standarder for kjøletransport?

Hvordan kan vi bidra til bedre global praksis for kjøletransport? Bør transporten av temperaturregulerte produkter standardiseres? Standard Norge ønsker innspill fra norske aktører.

I de senere år har det vært en betydelig vekst i etterspørsel etter temperaturstyrte kjøletransporttjenester. Det er forventet at etterspørsel etter denne type tjenester vil øke. Som svar på dette, har Kina nå spilt inn forslag til en ny ISO-komite for kjøletransport. På vegne av norske aktører skal Standard Norge melde om det er interesse for dette arbeidet.

Logistikk for kjøletransport utgjør en viktig del av den sosiale infrastrukturen, og den bidrar til sikker og effektiv levering av varene, i samordning med relatert utstyr og fasiliteter.

Om komiteen

Denne nye ISO-komiteen vil ha som mål å etablere vidt anvendte standarder for hele verdikjeden for kjøletransport.

Dette er relevant for alle land, spesielt for de som:

  • Ser en økende etterspørsel etter mat av bedre kvalitet og andre kjølevarer på grunn av økonomisk utvikling, utvidelse av handel med e-handel(innenlands) og globalt osv.
  • Er bekymret for problemer som skader på matvarer forårsaket av dårlig håndtering som kan føre til høyt svinn og i verste fall matforgiftning.
  • Søker effektive tiltak for å forebygge og kontroll mot infeksjoner, inkludert Covid 19, i hele forsyningskjeden fra produksjon til levering.
  • Søker effektive tiltak for å øke produktiviteten for næringer som jordbruk, fiskeri og havbruk ved å realisere bedre langtransport av forgjengelige matvarer.

Kjøletransport er relevant for mange aktører, men vi tror at dette er spesielt interessant for norske sjømateksportører og: 

  • Logistikkleverandører: Forbedring av konkurransestyrken i markedet og sosial pålitelighet, kvalitetssikring av kjølevarer gjennom hele logistikkprosessen.
  • Sendere: Stabilisering av forsyningssystem og reduksjon av logistikkostnader med mindre skader på varer. Enklere å identifisere leverandører av logistikktjenester av god kvalitet.
  • Forbrukere: Forbedring av livskvalitet og flere muligheter for å kjøpe høykvalitets produkter som er bærekraftige.
  • Produsenter og produsenter: Utvid markedet og sikre kvaliteten på varene• Andre: Infeksjonsforebygging og kontroll. Oppnåelse av mål som reduksjon av svinn, bidra til bedre utnyttelse og bærekraft.

Si din mening

Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO og inviterer nå norske aktører i hele verdikjeden til å komme med innspill. 

Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder, Lars Erik Jensen, senest 20. november.  

Sist oppdatert: 2020-11-12