Motervei med jernbane i bakgrunnen
Foto: Mediaprosjektet ved Sollerudstranda skole

Standard Norge deltar på Mobilitet 2023

Digital infrastruktur og automatiserte kjøretøy: Hvordan bidrar det til økt trafikksikkerhet? Dette er temaet når Standard Norge inviterer til en egen sesjon under Mobilitet 2023.

Automatiserte kjøretøy er i ferd med å innta veiene. Kan vi lene oss tilbake i passasjersetet og være sikre på at bilindustrien sørger for at trafikkreglene blir fulgt, og er det lagt til rette for en infrastruktur som også kan ivareta nye og digitaliserte løsninger? Er norske veier i stand til å håndtere en slik ny, digital virkelighet?

I denne sesjonen som er en del av programmet 28. mars, kl. 0900 til 1000, ser vi nærmere på den pågående utviklingen av elektroniske trafikkregler og hva dette vil si for trafikksikkerheten. Et omfattende standardiseringsarbeid pågår på dette området samtidig som viktig innovasjon skjer både i Europa og internasjonalt.

De som deltar, er:

  • Kjersti Midttun, sjefingeniør i Statens vegvesen
  • Bård Morten Johansen, Fagsjef trafikksikkerhet, Trygg Trafikk
  • Laura Herzig, Partner, Beta mobility
  • Åse Lunde, direktør Energi, bærekraft og teknologi, Standard Norge
  • Bjørn Brunstad, prosjektleder Standard Norge
  • Emanuela Rokke, leder markedsutvikling Samferdsel, logistikk og digitalisering, Standard Norge

Se programmet for Digital infrastruktur og automatiserte kjøretøy: Hvordan bidrar det til økt trafikksikkerhet?

Mobilitet 2023 arrangeres 27. og 28. mars 2023 på Radisson Blu Scandinavia i Oslo.

Hva er Mobilitet 2023?

Mobilitet 2023 er Norges største forskerkonferanse innenfor mobilitet og transport og er et møtested for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

Mobilitet 2023 har flere parallelle sesjoner hvorav Standard Norge har ansvaret for en bolk under temaet sikkerhet og sårbarhet.

Konferansen arrangeres av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) sammen med 18 sentrale aktører innenfor samferdselssektoren.

For nærmere informasjon og påmelding, se nettsiden til Mobilitet 2023.

Sist oppdatert: 2023-03-22