Sykepleier setter en sprøyte

Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere

NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Selv om standarden primært er rettet mot sykepleie utført i primærhelsetjenesten, kan den også benyttes i spesialisthelsetjenesten.

Kvalitet i helsetjenestene

For å sikre kvalitetsmessig gode og faglig forsvarlige helsetjenester, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetanse hos sykepleiere. Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. I tillegg har sykepleiere et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

NS 6510 spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere. Standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. I standarden beskrives i alt 14 kompetanseområder. I tillegg angir den krav til metoder for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleierne. Dette inkluderer både teoretisk og praktisk opplæring. Standarden angir også hvordan ansvar fordeles mellom arbeidsgiver, ansvarlig leder og den enkelte sykepleier.

Målet med standarden

Målet med NS 6510 er å bidra til:

  • økt pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
  • mer omsorgsfull hjelp
  • mestringsopplevelse og rolleklarhet hos sykepleiere
  • verdibevissthet, ferdigheter og trygghet i arbeidet
  • innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling, inkludert digital kompetanse

NS 6510 kan brukes av sykepleiere, arbeidsgivere og ledere.

Standarden ble utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 580 som ble ledet av Siren Eriksen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse/Lovisenberg diakonale høgskole. Komiteen besto i tillegg av representanter fra Norsk sykepleierforbund, norske kommuner (Hamar, Skien, Bærum, Ringsaker og Asker), Fagforbundet, Universitetet i Sørøst Norge, Lovisenberg diakonale høgskole og Høgskolen i Østfold.

Sist oppdatert: 2021-06-01

NS 6510:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Helse- og omsorgstjenester — Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten — Kompetanseområder og metode

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang