NHS-C19: Smittevernveiledninger for ulike bransjer

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Her kan du laste dem ned gratis.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Du finner veiledningene nederst på siden.

Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid 19 (NHS C19). Les mer om NHS C19. 

Bilbransjen

Veiledningen for bilbransjen beskriver smitteverntiltak for blant annet kundemottak, verksted og salgshall. Den er utviklet i samarbeid med Norges bilbransjeforbund.
Last ned smittevernveiledning for bilbransjen

Konsertarrangører

Veiledningen tar for seg blant annet billettkontroll, rigging, bruk av instrumenter, og avstand mellom artister og publikum. Den er utviklet i samarbeid med Norske Konsertarrangører.
Last ned veiledning for smittevern på konserter og arrangementer

Renholdsbransjen

Veiledningen spesifiserer smittevernsrutiner for renholdsvirksomheter. Den er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonen Ren Fordel og NHO Service og Handel.
Last ned veiledning for smittevern for virksomheter i renholdsbransjen

Bygg og anlegg

Veiledningen gir retningslinjer for smittevern på bygg- og anleggsplasser. Den er utarbeidet i samarbeid med Byggenæringens landsforening og er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.
Last ned smittevernveiledning for bygg- og anleggsplasser

Detaljhandelen

Veiledningen angir smittevernrutiner for virksomheter innenfor detaljhandel. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Virke og NHO Handel og Service.
Last ned smittevernveiledning for detaljhandelen

For virksomheter i Oslo er det utviklet et tillegg i samråd med Oslo kommune.
Last ned spesifisering av smitteverntiltak for detaljhandel i Oslo kommune

Veiledninger for flere bransjer er under utvikling.

Klargjøring av opphavsrettslig vern knyttet til Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19

Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19 er i likhet med standarder opphavsrettslig beskyttet. Det innebærer at innhold i disse ikke kan benyttes til kommersiell bruk uten at det inngås en avtale om gjengivelse med Standard Online AS. 

Imidlertid åpnes det opp for kopiering, utskrift og publisering på internett og/eller et intranett.

Les mer

Sist oppdatert: 2020-12-04

NHS C19-5:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 5: Smitteverntiltak for bilbransjen — Rev.2

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-2:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 2: Smittevern på konserter og arrangementer — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-3:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 3: Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-1:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 1: Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.3

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-07-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-1:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 1: Spesifikasjon for smittevern på bygg- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.3

SpråkEngelskUtgave: 1.0 (2020-07-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-6-1:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 6-1: Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel i Oslo kommune — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-6:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 6: Smittevern for virksomheter innen detaljhandel — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-1:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Part 1: Infection control measures for building and construction sites — The Federation of Norwegian Construction Industries (BNL) — Rev.3

Språk: plUtgave: 1.0 (2020-11-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang