NHS-C19: Smittevernveiledninger for ulike bransjer

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Her kan du laste dem ned gratis.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Du finner veiledningene nederst på siden.

Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid 19 (NHS C19). Les mer om NHS C19. 

Bilbransjen

Veiledningen for bilbransjen beskriver smitteverntiltak for blant annet kundemottak, verksted og salgshall. Den er utviklet i samarbeid med Norges bilbransjeforbund.
Last ned smittevernveiledning for bilbransjen

Bygg og anlegg

Veiledningen gir retningslinjer for smittevern på bygg- og anleggsplasser. Den er utarbeidet i samarbeid med Byggenæringens landsforening og er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Last ned smittevernveiledning for bygg- og anleggsplasser på ønsket språk i listen nederst på siden. 

You can download NHS C-19 for building and construction sites in Norwegian, English and Polish in the list below.

Dokument NHS C-19 dla prac budowlanych, dostępny w języku norweskim, angielskim i polskim, można ściągnąć używając połączenia z listy podanej poniżej.

Detaljhandel

Veiledningen angir smittevernrutiner for virksomheter innenfor detaljhandel. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Virke og NHO Handel og Service.
Last ned smittevernveiledning for detaljhandelen

For virksomheter i Oslo er det utviklet et tillegg i samråd med Oslo kommune.
Last ned spesifisering av smitteverntiltak for detaljhandel i Oslo kommune

Kjøpesenter

Veiledningen angir smitteverntiltak og -rutiner for kjøpesentre og annen næringseiendom. Denne veiledningen tar for seg fellesområder, mens smitteverntiltak for butikkene er beskrevet i en egen veiledning for detaljhandelen. 
Last ned smittevernveiledning for kjøpesenter og annen næringseiendom

Konsertarrangører

Veiledningen tar for seg blant annet billettkontroll, rigging, bruk av instrumenter, og avstand mellom artister og publikum. Den er utviklet i samarbeid med Norske Konsertarrangører.
Last ned veiledning for smittevern på konserter og arrangementer

Renholdsbransjen

Veiledningen spesifiserer smittevernsrutiner for renholdsvirksomheter. Den er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonen Ren Fordel og NHO Service og Handel.
Last ned veiledning for smittevern for virksomheter i renholdsbransjen

Veiledninger for flere bransjer er under utvikling.

Klargjøring av opphavsrettslig vern knyttet til Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19

Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19 er i likhet med standarder opphavsrettslig beskyttet. Det innebærer at innhold i disse ikke kan benyttes til kommersiell bruk uten at det inngås en avtale om gjengivelse med Standard Online AS. 

Imidlertid åpnes det opp for kopiering, utskrift og publisering på internett og/eller et intranett.

Les mer

Smittestopp

Folkehelseinstituttet anbefaler deg å laste ned appen Smittestopp til telefonen din. Appen er frivillig å bruke. Denne anbefalingen tas inn som en del av smittevernveiledningene i kommende revisjoner.

Mer informasjon om appen Smittestopp 

The Norwegian Institute of Public Health (FHI) reccomends that you download the app Smittestopp to your phone. You can choose whether to use the app. This recommendation will be included as part of the infection control measures in future revisions.

More information about the app Smittestopp

Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zaleca zainstalowanie aplikacji Smittestopp na telefonie. Użycie aplikacji jest dobrowolne. To zalecenie zostanie dodane do tekstu zrewidowanych poradników zapobiegania infekcjom.

Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się tutaj

Sist oppdatert: 2021-02-23

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.3

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2021-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.3

SpråkEngelskUtgave: 2.0 (2021-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.3

Språk: plUtgave: 2.0 (2021-01-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19003:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen renholdsbransjen — Rev.2

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-2:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 2: Smittevern på konserter og arrangementer — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19005:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak for bilbransjen — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-22)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19006:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for virksomheter innen detaljhandel — Rev.2

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19-6-1:2020

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Del 6-1: Spesifisering av smitteverntiltak rettet mot detaljhandel i Oslo kommune — Rev.1

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-11-24)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19007:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smittevern for kjøpesentre og annen næringseiendom — Rev.2

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-01-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang