NHS C19001: Smittevernveiledning for bygge- og anleggsplasser

Veiledningen er laget i samarbeid med Byggenæringens landsforening (BNL) og er tilgjengelig på flere språk.

Smittevernveiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner. Den er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid 19 (NHS C19).

Etter at de fleste bestemmelsene i covid-19-forskriften ble opphevet i september 2021, er ikke tiltakene i veiledningen pålagt ved forskrift. Den nyeste versjonen der dette er anført, er kun utgitt på norsk.

I samarbeid med bransjen har vi etablert en egen merkeordning som kan brukes for å vise at virksomheten din følger smittevernveiledningen.

NHS C19001 er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og litauisk. Last ned smittevernveiledning for bygge- og anleggsplasser, NHS C19001, på ønsket språk i listen nederst på siden.

Most of the provisions set out in the COVID-19 Regulations were repealed in September 2021 and the guidance on infection control measures has been revised by adding text stating that the use of the document is voluntary. The rest of the document remains unchanged. The latest version is available in Norwegian only, but you can still download NHS C19001 for building and construction sites in Norwegian, English, Polish, and Lithuanian in the list at the bottom of the page.

Po uchyleniu większości przepisów rozporządzenia w sprawie COVID-19 we wrześniu 2021 r., wytyczne dotyczące kontroli zakażeń zostały zmienione poprzez dodanie tekstu stwierdzającego, że stosowanie tych wytycznych jest dobrowolne. Pozostała część dokumentu pozostaje niezmieniona. Najnowsza wersja jest dostępna tylko w języku norweskim, ale nadal można pobrać dokument w języku polskim. 

2021 m. rugsėjo mėn. panaikinus daugumą COVID-19 reglamento nuostatų, atnaujintose infekcijų kontrolės gairėse atsirado prierašas, kad šių gairių taikymas yra savanoriškas. Likusi dokumento dalis išliko nepakitusi.  Naujausia versija pateikiama tik norvegų kalba, tačiau dokumentą galite atsisiųsti ir lietuvių kalba. 

Smittevern for ulike bransjer

Etter avtale med Helsedirektoratet har Standard Norge utviklet retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. 

Gå til oversikten over smittevernveiledninger

Sist oppdatert: 2021-11-04

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.10

SpråkNorskUtgave: 2.0 (2021-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.9

SpråkEngelskUtgave: 2.0 (2021-01-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Infection control measures for building and construction sites — The Federation of Norwegian Construction Industries (BNL) — Rev.9

Språk: plUtgave: 2.0 (2021-01-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NHS C19001:2021

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

COVID-19 — Smitteverntiltak på bygge- og anleggsplasser — Byggenæringens Landsforening (BNL) — Rev.9

Språk: ltUtgave: 1.0 (2021-03-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang