Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Dette er en oversikt over status på arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder (og andre typer nasjonale dokumenter). Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om dokumentet er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard (eller utgitt dersom det er et annet dokument enn standard). Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike dokumentene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson.

Oversikten oppdateres ca. en gang hvert kvartal.

Sist oppdatert: august 2022

På grunn av størrelsen kan tabellen være litt vanskelig å lese på nett. Nederte på siden kan du derfor finne samme oversikt i en nedlastbar pdf-fil.

Type dok. Dokumnetnr. Dok. tittel Under arbeid Høring Fastsatt Kontaktperson Bygger på internasjonal standard

NA (ny)

NS-EN 12794 NA

Prefabrikkerte betongprodukter Fundamentpeler

2021-06

2022-05

2022-09

Hauke Burkart

bygger på NS-EN 12794

NS-EN ISO 12696/NA

Katodisk beskyttelse av stål i betong

2022-03

2022-12

2023-04

Åsmund Eikeland Tøsse

bygger på NS-EN ISO 12696

NA (rev)

NA til NS-EN 16798-1

Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6

2019-02

2023-03

2023-09

Arild Bårdsen

bygger på NS-EN 16798-1

NA til NS-EN 16925:2018

Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

2021-10

2023-02

2023-06

Jack Grimsrud

bygger på NS-EN 16925:2018

NS EN ISO 3766 NA

Byggetegninger - Forenklet tegnemåte for armering i betong (ISO 3766:2003) Beregninger av kapplengde ved bøyong av armeringsstenger

2019-09

2023-01

2023-04

Javad Sunde Fahadi

bygger på NS EN ISO 3766

NS-EN 1991-1-2 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann

2017-06

IR

2022-11

Vivian Meløysund

bygger på NS-EN 1991-1-2

NS-EN 1991-1-3/NA

Revidert nasjonalt tillegg til Eurokode 1  Del 1-3  Almenne laster  Snølaster

2020-12

2022-11

2023-02

Vivian Meløysund

bygger på NS-EN 1991-1-3

NS-EN 1991-1-4 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster

2021-03

2022-11

2023-01

Vivian Meløysund

bygger på NS-EN 1991-1-4

NS-EN 1991-1-5 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-5 Almenne laster  Termiske påvirkninger

2021-03

2023-09

2024-01

Vivian Meløysund

bygger på NS-EN 1991-1-5

NS-EN 1991-1-6 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-6  Almenne laster  Laster under utførelse

2021-03

2023-09

2024-01

Vivian Meløysund

bygger på NS-EN 1991-1-6

NS-EN 1995-1-1 NA

Prosjektering av trekonstruksjoner

2019-05

2022-10

2023-02

Hauke Burkart

bygger på NS-EN 1995-1-1

NS-EN 206/NA

Betong

2021-04

2022-05

2022-10

Hauke Burkart

bygger på NS-EN 206

NS-EN 1996-1-1/NA

Eurokode 6 Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1:
Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

2022-08

2023-10

2024-01

Dag Burgos

bygger på NS-EN 1996-1-1

NS-EN 1991-1-1+NA

Laster - egenlast og nyttelast

2023-01

2023-12

2024-04

Vivian Meløysund

bygger på NS-EN 1991-1-1

NHS

NSPEK 10501

Førstehjelp - spesifikasjon

2021-09

2022-03

2022-07

Thomas Oscar-Andersen

 

NSPEK 10503

Nortsk spesifikasjon av førstehjelp i Industri

2022-06

2022-10

2022-11

Thomas Oscar-Andersen

 

NSPEK10502

Norsk spesifikasjon av Førstehjelp i Bygg og anlegg

2021-12

2022-10

2022-10

Thomas Oscar-Andersen

 

NSPEK 10504

Nspek førstehjelp Transport

2022-06

2022-11

2022-11

Thomas Oscar-Andersen

 

NSPEK10505

Nspek 1.hjelp  Skogbruk/Landbruk

2022-06

2022-11

2022-11

Thomas Oscar-Andersen

 

NSPEK 10506

Nspek 1.hjelp  Akvakultur

2022-06

2022-11

2022-11

Thomas Oscar-Andersen

 

NS (ny)

NS 11251

Coaching: kompetanse for coach

2019-12

2022-10

2022-12

Thomas Oscar-Andersen

 

NS 11254

Coaching - krav til skoler

2021-01

2023-03

2023-05

Thomas Oscar-Andersen

 

NS 3457-6

Sonetyper

2021-06

2022-10

2023-10

Stefan Bæk Jensen

 

NS 3467

Steg og leveranser i byggverkets livssyklus

2017-06

2022-03

2022-12

Merete Fadler

 

NS 3650

Naturlige og naturlig kalsinerte pozzolaner

2022-02

2022-05

2022-10

Hauke Burkart

 

NS 3807

Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

2017-08

2019-11

2022-12

Knut Løe

 

NS 3846

Trær, verdisetting

2020-09

2022-01

2022-05

Hanne Gjesteland Wells

 

NS 3924

Branntekniske tegninger og planer for bygge- og driftsfasen – Termer, definisjoner og symboler

2019-11

2022-10

2023-02

Merete Fadler

 

NS 3962

Brannsikkerhet - Kontroll av prosjektunderlag og utførelse

2020-09

2022-10

2023-03

Brian Forner

 

NS 5835

Planlegging av informasjonssikkerhet i bygge-, anleggs- og eiendomsprosjekter

2019-09

2021-09

2022-04

Alexandra Haukaas

 

NS 5840

Samfunnssikkerhet – Beredskapsanalyse og beredskapsvurdering

2021-08

2023-01

2023-06

Lars Erik Jensen

 

NS 5855

Positive Material Identification (PMI) on metallic components and welds

2021-08

2021-12

2022-06

Anna Solnørdal

 

NS 6420-3

Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Sikkerhetstjenester

2020-08

2023-08

2024-01

Dag Hamre

 

NS 6420-ZR

Renholdstjenester

2017-08

2019-06

se kommentar

Hanne Gjesteland Wells

 

NS 6511

Krav til faglig oppdatering av helsefagarbeidere

2021-09

2022-10

2023-03

Marit Nygren

 

NS 8179

Lydtekniske løsninger for universell utforming

2020-09

2022-11

2023-03

Iiris Turunen-Rindel

 

NS 8360-3

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i BIM

2019-03

2023-01

2023-06

Bjørn Brunstad

 

NS 8360-4

Energiberegning

2019-03

2022-06

2022-12

Stefan Bæk Jensen

 

NS 8360-5

Infrastruktur

2019-03

2022-10

2023-10

Stefan Bæk Jensen

 

NS 8360-6

Geodesi

2019-03

2022-10

2023-10

Stefan Bæk Jensen

 

NS 8408

Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

2019-09

2023-06

2023-12

Hilde Larmerud

 

NS 8422

Alminnelige kontraktsbestemmelser for langvarige leiekontrakter

2015-07

2023-03

2023-09

Hilde Larmerud

 

NS 8438

Alminnelig kontraktsbestemmelser for medisinskutstyr og laboratorieutstyr

2021-01

2022-12

2023-04

Leif-Ove Hansen

 

NS 8448

Utleieavtaler for brakker og moduler

2020-10

2022-10

2023-03

Marthe Flaskerud Hagberg

 

NS 8449

Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter

2021-05

2023-01

2023-06

Marthe Flaskerud Hagberg

 

NS 9611

Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden

2020-01

2021-07

2022-02

Jens Otto Gran

 

NS 11252

Coaching - krav til leveranse

2021-01

2023-03

2023-05

Thomas Oscar-Andersen

 

NS 11253

Coaching - krav til organer som sertifiserer coacher

2021-01

2023-03

2023-05

Thomas Oscar-Andersen

 

 

Aldersvennlig samfunn og UU

2022-09

2023-11

2024-06

Marit Nygren

 

NS 3770

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

2021-01

2022-12

2023-06

Anna Solnørdal

 

NS 3358

Helse- og omsorgstjenester — Unisexbukse med strikk og snor i linning

2022-06

2022-10

2023-01

Hilde Aarefjord

 

NS 3369

Helse- og omsorgstjenester — Unisex operasjonskittel (scrub suit) rund hals med splitt

2022-06

2022-10

2023-01

Hilde Aarefjord

 

NS (rev)

NS 11005

Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

2021-08

2023-08

2023-12

Merete Fadler

 

NS 3031

Bygningers energiytelse

2021-08

2022-11

2023-05

Ståle Prehn-Sletten

 

NS 3032

Beregning av varme og kjøle elektrisk effekt

2019-01

2021-05

2021-12

Jens Otto Gran

 

NS 3041

UU Revisjon av skilt NS 3041

2019-02

2023-08

2024-01

Merete Fadler

 

NS 3361

Helsevesen - Helsetekstiler - Unisex kittel

2019-11

2021-05

2022-01

Hilde Aarefjord

 

NS 3383

Helsevesen - Helsetekstiler - dynetrekk

2020-01

2021-05

2021-12

Hilde Aarefjord

 

NS 3420-1

Fellesbestemmelser

2021-02

2022-10

2023-07

Dag Hamre

 

NS 3420-GB

Grunnforsterkning

2014-03

2022-09

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-GE

Boring i berg og løsmasser

2016-01

2022-12

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-GH

Støttekonstruksjoner

2016-01

2022-12

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-GK

Peler

2015-01

2022-06

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-GM

Brønner

2015-01

2022-10

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-GQ

Injeksjonsarbeider

2016-01

2022-12

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-GS

Berg- og løsmasseforankringer

2022-01

2023-02

2023-04

Morten Lund

 

NS 3420-GU

Geosynteter

2022-01

2023-01

2023-04

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-J

Dekke og banearbeider

2022-03

2023-05

2024-02

Tom Erik Larsen

 

NS 3420-K

Anleggsgartnerarbeider

2018-12

2021-04

2021-12

Hanne Gjesteland Wells

 

NS 3420-N

Murarbeider

2022-10

2023-10

2024-04

Dag Hamre

 

NS 3420-Q

Tømrerarbeider

2022-11

2023-10

2024-04

Dag Hamre

 

NS 3420-V

Ventilasjonsinstallasjoner

2020-11

2023-03

2023-07

Dag Hamre

 

NS 3451

Bygningsdelstabellen

2020-08

2021-10

2022-03

Stefan Bæk Jensen

 

NS 3454

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

2021-10

 

 

Bjørn Brunstad

 

NS 3456

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2019-09

2021-11

2022-07

Bjørn Brunstad

 

NS 3459

Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg

2019-01

2021-09

2022-11

Merete Fadler

 

NS 3461

Geometriske toleranser i bygningsindustrien

2021-06

2022-11

2023-03

Dag Hamre

 

NS 3466

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

2021-08

2023-03

2023-08

Merete Fadler

 

NS 3901

Krav til risikovurdering av brann i byggverk

2021-11

2023-10

2024-06

Åsmund Eikeland Tøsse

 

NS 3940

Areal- og volumberegninger av bygninger

2017-03

2022-09

2023-01

Lars Ottar Aasness

 

NS 3960

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

2022-08

2023-11

2024-04

Ove Brandt

 

NS 3961

Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

2021-05

2022-10

2023-03

Ove Brandt

 

NS 4102

Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling

2020-02

2023-01

2023-07

Per-Kristian Petersen

 

NS 4414

Ved til brensel i husholdninger (revisjon av 1997-utgaven)

2020-11

2021-06

2021-10

Ståle Prehn-Sletten

 

NS 5830

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Terminologi

2021-05

 

2023-06

Alexandra Haukaas

 

NS 5831

Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Krav til sikringsrisikostyring

2021-06

 

2023-06

Alexandra Haukaas

 

NS 5833

Verifisering  av tiltak mot uønskede tilsiktede handlinger

2020-03

2021-12

2022-11

Alexandra Haukaas

 

NS 6450

Idriftssettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

2022-09

2024-01

2024-04

Brian Forner

 

NS 8141-1

Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

2020-01

2022-03

2022-12

Iiris Turunen-Rindel

 

NS 8178

Akustiske kriterier for fremføringslokaler til musikkutøvelse

2022-04

2022-10

2023-01

Iiris Turunen-Rindel

 

NS 8401/8402

Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

2021-10

2023-12

2024-04

Morten Lund

 

NS 8409

Alminnelige kontraktbestemmelser for kjøp av byggevarer

2021-04

2023-04

2023-12

Marthe Flaskerud Hagberg

 

NS 9416

Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

2023-01

2024-06

2024-12

Vivian Meløysund

 

NS 9417

Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon

2020-01

2022-01

2022-10

Hilde Aarefjord

 

NS 9430

Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall

2018-11

2021-10

2022-04

Sofie Ivara Nicolaisen

 

NS 3600

Teknisk tilstandsanalyse ved omstning av bolig

2022-10

2023-04

2023-10

Merete Holmen Murvold

 

NS 8141-3


Vibrasjoner og støt — Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

2022-10

2023-09

2024-02

Iiris Turunen-Rindel

 

NS 8360-1

Bim objekter - Del 1

2022-03

2022-10

2023-02

Stefan Bæk Jensen

 

NS3457-3

Bygningstyper

 

 

 

Thomas Oscar-Andersen

 

Veiledning

Veiledning til NS 8141

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141 (Del 1:2012+A1, NS 8141-2:2013, Del 3:2014) Revidert P-741.

2022-04

IR

2023-01

Iiris Turunen-Rindel

 

Veiledning til NS-EN 14351-1. P-XXX

Dokumentasjon og klassifisering av vinduer, ytterdører og takvinduer i Norge

2021-03

2022-12

2023-05

Lars Ottar Aasness

 

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard
NS = Norsk Standard

Last ned

Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard - per august 2022 (pdf-fil)

Sist oppdatert: 2022-11-04