Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under arbeid, på nasjonal høring eller er fastsatt som Norsk Standard. Det er også opplyst om det er en ny eller revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson. 

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per juni 2020: 

Type dok Dokumentnummer Tittel Under arbeid Høring Fastsatt

Kontaktperson

Blankett

Byggblankett 3425

Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

2019-05

2020-04

 

Marthe Flaskerud Hagberg

Byggblankett 3426A

Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

2020-05

 

 

Marthe Flaskerud Hagberg

Byggblankett 3427

Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

2018-10

2018-12

 

Marthe Flaskerud Hagberg

Byggblankett 3428

Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

2019-02

2019-11

 

Marthe Flaskerud Hagberg

Byggblankett 3429A

Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

2020-04

 

 

Marthe Flaskerud Hagberg

Byggblankett 3429B

Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova

2020-03

2020-04

 

Marthe Flaskerud Hagberg

Byggblankett xxxx

Utbyggingsavtaler

2017-03

 

 

Marthe Flaskerud Hagberg

NA (ny)

NA til NS-EN 16798-1

Bygningenes energiytelse – Del 1: Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk – Modul M1-6

2019-02

2020-09

 

Kristoffer Jan Polak

NS-EN 1991-1-2 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-2 Almenne laster  Laster på konstruksjoner ved brann

2017-06

 

 

Vivian Meløysund

NS-EN 1997-1/NA

Geoteknisk prosjektering -  NA

2017-06

2020-01

2020-07

Morten Lund

NS-EN 1998-1/NA

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

2020-03

 

 

Hauke Burkart

NS-EN 206/NA

Betong

 

2020-03

2020-07

Hauke Burkart

NS-EN ISO 15257 NA / NS-EN 14038

Katodisk beskyttelse - Kompetansenivåer for katodisk berskyttelsepersonell - Grunnlag for sertifiseringsprogram

2018-12

 

 

Hauke Burkart

NS-EN 1992-1-1:NA

Eurokode 2: Prosjektering av Betongkonstruksjoner

2019-01

 

 

Hauke Burkart

NS (ny)

ikke etablert

VAT 19

2020-06

 

 

Hanne Gjesteland Wells

NS 11060

Brann- og redningskjøretøyer — Funksjonelle og tekniske krav

2017-03

2019-04

2019-11

Lars Erik Jensen

NS 3418

Ytelsesbeskrivelser

 

2019-05

2020-05

Sofie Ivara Nicolaisen

NS 3467

Steg og leveranser i byggeprosessen

2017-06

 

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3514

Fuktsikker bygging

2018-01

2019-06

2020-01

Dag Hamre

NS 3515

Rehabilitering av vannskade

2018-01

2020-08

 

Dag Hamre

NS 3807

Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

2017-08

 

2020-07

Knut Løe

NS 3912

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016-09

2019-08

2020-09

Ulla M. Gjerdrum

NS 6420 ZR

Renholdstjenester

2017-08

2019-06

2020-03

Hanne Gjesteland Wells

NS 8408

Totalentreprisekontrakter ved store prosjekter

2019-09

 

 

Hilde Lamerud

NS 9415

Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift

 

 

 

Anne Gunn Rike

NS (rev)

NS 11005

UU i uteområder

2020-09

 

 

Hege Thorkildsen

NS 3031

Bygningers energiytelse

2019-05

2020-05

 

Tom Erik Larsen

NS 3041

UU Revisjon av skilt NS 3041

2019-02

 

2020-04

Hege Thorkildsen

NS 3420-F

Del F - Grunnarbeider Del 1
-AG 1 Løsmasser
-AG 2 Berg

2017-06

 

 

Morten Lund

NS 3420-P

NS 3420 - Del P: Metallarbeider (PB Stålkonstruksjoner, PF Aluminiumskonstruksjoner, PJ Tynnplateprofiler)

2017-01

2020-06

2020-09

Dag Hamre

NS 3420-PN

NS 3420 - Del PN: Blikkenslagerarbeider

2017-01

2020-06

2020-09

Dag Hamre

NS 3420-Q

Tømerarbeider

2020-09

 

 

Dag Hamre

NS 3420-S

NS 3420 - Del S: Isolering, tetting og tekking.

2017-03

2020-09

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3451

Bygningsdelstabellen

2020-06

 

 

Merete Fadler

NS 3454

Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon

2018-11

 

 

Britt Galaasen Brevik

NS 3456

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2019-09

 

 

Bjørn Brunstad

NS 3457-7

Identifikasjon i digitale modeller og for merking i bygninger

2015-06

 

 

Stefan Bæk Jensen

NS 3457-8

Komponentkoder i bygninger

2015-06

2020-03

 

Stefan Bæk Jensen

NS 3457-9

Merking av systemer og komponenter i bygninger

2015-06

 

 

Stefan Bæk Jensen

NS 3459

Projektoverføring (digitalt NS 3420)

2019-06

2020-09

 

Merete Fadler

NS 3940

Areal- og volumberegninger av bygninger

2017-03

 

 

Lars Ottar Aasness

NS 8141-1

Revisjon av Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

2020-01

 

 

Iiris Turunen-Rindel

NS-EN 1991-1-4 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-4  Almenne laster  Vindlaster

2020-06

 

 

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-5 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-5 Almenne laster  Termiske påvirkninger

2020-06

 

 

Vivian Meløysund

NS-EN 1991-1-6 +NA

Konsolidert utgave av Eurokode 1  Del 1-6  Almenne laster  Laster under utførelse

2020-06

 

 

Vivian Meløysund

Forklaring til tabellen:

NA = nasjonalt tillegg til en europeiske standard

NS = Norsk Standard

Sist oppdatert: 2020-10-23