Arbeidsprogram for nasjonalt utviklet Norsk Standard

Standard Norge publiserer ca. en gang i kvartalet en oppdatert oversikt over status for arbeidet med nasjonalt utarbeidede standarder. Oversikten viser hvor i utviklingsarbeidet den enkelte standard befinner seg.

Vi skiller på om standarden er under utvikling eller om den er på nasjonal høring. Det er også opplyst om det er en revisjon av en eksisterende standard. For mer informasjon om de ulike standardene, ta kontakt med ansvarlig prosjektleder/kontaktperson. 

Det publiseres også en samlet oversikt over alle standardiseringsprosjekter, både nasjonale, europeiske (CEN) og internasjonale (ISO). Se egen oversikt over "Forslag og nye standarder".

Status per utgangen 4. kvartal 2018:

Prosjektforslag Under utarbeidelse 1) Offentlig høring 2) Fastsatt Kontaktperson

NS 3807 Evakuering av bygg ved bruk av heis 

2018-Q1 

 

 

Knut Løe

NS-INSTA 500-4 Modernisering og ettersyn av heis 

2017-Q4 

 

 

Knut Løe

NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 

2017-Q4 

 

 

Knut Løe

NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold 

2017-Q4 

2018-Q4

 

Knut Løe

NS 3467 Steg og leveranser i byggeprosess 

2017-Q3 

 

 

Henning Solheim

Hans Christian Erstad 

NS xxxx Individuell plan for personer som mottar offentlige helse- og omsorgstjenester

2017-Q3

 

 

Sofie Ivara Nicolaissen

NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger

2017-Q3

 

 

Lars Aasness

NS 3935 ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner – Prosesstandard for prosjektering og installasjon

2017-Q3

2018-Q4

 

Knut Løe

NS-INSTA 500-3 Sikkerhet for personell (heis) 

2017-Q1 

 

 

Knut Løe

NS 8441 Utbyggingsavtaler

2017-Q1

 

 

Marthe Hagberg

NS 11030 Krav til brannbiler

2017-Q1

 

 

Lars Erik Jensen

NS 9600-6 Arbeid i tau - Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan

2017-Q1

 

 

Jens O. Gran

NS 9600-5 Arbeid i tau - Del 5: Krav til virksomheter som tilbyr tjenester

2017-Q1

 

 

Jens O. Gran

NS 3420-S Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del S: Isolering, tetting og tekking

2017-Q1

 

 

Ståle Prehn-Sletten

NS 3420-P  Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del P: Metallarbeider

2017-Q1

 

 

Dag Hamre

NS 3380 Helse- og omsorgstjenester – Laken 

2017-Q1 

2018 Q2 

2018-Q3

Hilde Aarefjord

NS 3375 Helse- og omsorgstjenester – Hijab for helsepersonell 

2017-Q1 

2018 Q2 

2018-Q3

Hilde Aarefjord

NS 3374 Helse- og omsorgstjenester – Unisex varmejakke for helsepersonell 

2017-Q1 

2018 Q2 

2018-Q3

Hilde Aarefjord

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

2016-Q4

2018 Q2

 

Kristoffer Jan Polak

NS 3912 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger

2016-Q3

2018 Q3

 

Ulla Gjerdrum

NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold 

2016-Q3

2018 Q2

2018-Q3

Håvard Hjulstad

NS 3809 Alminnelige kontraktsbestemmelser for ettersyn, drift og vedlikehold på heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

2016-Q2

 

 

Knut Løe

NS 8141-1:2012+A1:2013, Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom, samt veiledning (Revisjon)

2015-Q4

 

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden 

2015-Q2 

 

 

Jens O. Gran

NS 8422 OPS-kontrakter for bygg  

2015-Q2 

 

 

Marthe Hagberg

NS 3420-X: Utstyr for elkraft og ekom

2015-Q2

2018 Q3

 

Knut Løe

NS 3420-W: Installasjoner for elkraft og ekom 

2015-Q2

2018-Q3

 

Knut Løe

NS 9610 Fallsikring og redning

2015-Q1

 

 

Jens O. Gran

NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Revisjon)

2015-Q1

2018 Q3

 

Iiris Turunen-Rindel

NS 3468 Grovt tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid

2015-Q1

2018 Q2

 

Merete H. Murvold

NS 3418 Ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag

2015-Q1

 

 

Sofie Ivara Nicolaissen

NS 9600-4 Arbeid i tau - Del 4: Krav til og sertifisering av virksomhet som tilbyr tjenester

2014-Q3

 

 

Jens O. Gran

NS 9600-3 Arbeid i tau - Del 3: Krav til og sertifisering av opplæringsvirksomheter

2014-Q3

 

 

Jens O. Gran

NS 9600-2 Arbeid i tau - Del 2: Opptakskrav og fagplan for opplæring

2014-Q3

 

 

Jens O. Gran

NS 9600-1 Arbeid i tau – Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell

2014-Q3

 

 

Jens O. Gran

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk

2014-Q3

2018 Q2

 

Bjørn Brunstad

NS 11036 Universell utforming - likeverdig tilgang til tjenester innen arrangementer, ferie og fritid

2014-Q3

2018 Q1

 

Hege Thorkildsen

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del G: Grunnarbeider del 2

2014-Q1

 

 

Tom Erik Larsen

1) Tidspunkt for oppstart av prosjektet (Q indikerer kvartal)

2) Frist for å avgi høringskommentarer

Sist oppdatert: 2019-05-02