SN/K 026 Metalliske plassbygde tanker

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Internasjonale standardiseringskomiteer innenfor fagområdet er CEN/TC 265 og CEN/TC 393

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)