SN/K 290 Prosjektering og rådgivning

NS 8401 og NS 8402 - Revisjon av ansvarsgrenser

 

Standard Norge oppnevnte våren 2008 en komité som skulle vurdere endringer i ansvarsgrensene i NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

 

Bakgrunnen for komitéoppnevnelsen var flere henvendelser fra ulike bransjeorganisasjoner.

 

Komiteen hadde sitt første møte i september 2008, og hadde senere jevnlige møter for å bli enige om et felles forslag.

 

Forslagene til nye ansvarsgrenser var på høring våren 2010. Komiteen behandlet etter dette høringsuttalelsene, og kom til enighet om de nye standardene.

 

De nye utgavene av NS 8401 og NS 8402 trådte i kraft 1. oktober 2010.

 

Standard Norge utgav i juli 2011 en ny utgave av Hans Jakob Urbyes bok med kommentarer til NS 8401 og NS 8402. Boken er oppdatert i samsvar med de nye utgavene av standardene.

 

Arbeidet i SN/K 290 er avsluttet.

 

Komiteen
Revisjonskomiteen bestod av følgende personer:
• Helge Jakob Kolrud, oppnevnt av Standard Norge, komiteleder
• Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
• Aasmund Bjørnstad, Arkitektbedriftene i Norge
• Gunnar Garred, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

• Gjertrud Helland, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

• Kjetil Norseth, Finansnæringens Hovedorganisasjon

• Steffen Strømnes, Norges Bygg- og Eiendomsforening
• Tore Frellumstad, Rådgivende Ingeniørers Forening
• Clas G. Svanteson, Rådgivende Ingeniørers Forening
• Yvonne Curtis Delphin, Statsbygg
• Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitesekretær

Mandat vedtatt av Sektorstyret BAE 2008-04-03

Komiteen skal vurdere om det skal foretas endringer i reguleringen av ansvarsgrensene i NS 8401 og NS 8402.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering.

Høyesterettsadvokat Helge Jakob Kolrud oppnevnes til leder for komiteen.

På sitt første møte skal komiteen fastsette en fremdriftsplan i samsvar med mandatet, og i tillegg fastsette en møteplan for eksempel for et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er revidert, og inntil 2 år.

 

Komitéleder:

Helge Jakob Kolrud, Advokatfirmaet Haavind AS

Faglig ansvarlig:

Jørgen Birkeland (jbi@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)