SN/K 434 Spesielle tekniske installasjoner og anlegg - NS 3420 Del Y

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Kristoffer Jan Polak (kjp@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)