SN/K 506 Fyrverkeri

Den norske standardiseringskomiteen for fyrverkeri, SN/K 506, er speilkomité CEN/TC 212 Pyrotechnic articles. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap følger det europeiske arbeidet.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)