SN/K 531 Universell utforming av tjenester

Komiteen er opprettet på bakgrunn at utredning foretatt av Standard Norge om status for standardisering innenfor universell utforming og tjenester.

Komiteen skal:

  • Utarbeide Norsk Standard for universell utforming knyttet til tjenester
  • Vurdere hvilke internasjonale standarder som eventuelt bør fastsettes som norske standarder
  • Følge internasjonalt standardiseringsarbeid av relevans for
    gruppens arbeid

En ny generell standard skal skape tilgang til tjenester ved at den fysiske og tekniske utformingen kan brukes av alle i så stor grad som mulig. Det må tas hensyn til at tjenester ytes i henhold til forskjellige brukermodaliteter, slik at ulike preferanser og behov tilgodeses, alt etter funksjonsevne. I tillegg skal det tas hensyn til leverandørenes valgmuligheter og økonomiske forutsetninger. Komiteen legger for øvrig som et premiss at løsningene er teknologiuavhengige.

Komiteen er satt sammen av interesserte aktører på området, herunder Forbrukerrådet, Deltasenteret, Norges Handikapforbund, HSH og KS.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Rudolph Brynn (rbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)