AG01 Akustiske kriterier

Mandatet til denne arbeidsgruppen er at den "......... skal utarbeide et forslag til endringer og tilleggskriterier til NS 8175 for oppfyllelse av krav om universell utforming i regelverk, spesielt for arbeidsbygninger og publikumsbygninger. Arbeidsgruppen skal vurdere de eksisterende grenseverdier i NS 8175 med hensyn på universell utforming, hvilke bygningstyper det er behov for å stille kriterier til og foreslå kriterier og grenseverdier som vil tilfredsstille behovet for universell utforming i henhold til regelverk. Arbeidet samordnes med andre standarder og kriterier for universell utforming."

Sist oppdatert: 2012-06-08