SN/K 051 Overflatebeskyttelse og korrosjon

Komiteen følger standardiseringsarbeidet i de internasjonale tekniske komitene CEN/TC 139CEN/TC 219, CEN/TC 262, CEN/TC 298 og ISO/TC 35.

Komiteen ble reaktivert i 2017. Dersom du vil vite mer om overflatebehandling, kan du finne informasjon om det i NORSOK M-501 en bransjestandard for petroleumsnæringen.

Du kan også finne informasjon i vår oversikt over viktige standarder for korrosjon (pdf-fil).

Komitéleder:

Ole Stræte, Frosio

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)