SN/K 052 Levetid for bygninger

SN/K 052 Levetid for bygninger er speilkomité for det internasjonale standardiseringsarbeidet som pågår i ISO/TC 59/SC 14 Design life. Den nasjonale komiteen har lavt aktivitetsnivå, blant annet på bakgrunn av aktivitetsnivået i den internasjonale komiteen.

Følgende mandat er fastsatt for SN/K 052:

Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 59/SC 14 og eventuelt annet tilsvarende internasjonalt arbeid. Komiteen skal støtte eventuell norske eksperter i SC 14. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 59/SC 14 og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring. De saker komiteen skal behandle fremlegges av Standard Norges administrasjon.

Komiteen skal også ha kontakt og følge opp innspill fra LCC-forum og arbeidsgruppene tilknyttet forumet.

Komitéleder:

-

Faglig ansvarlig:

Lisbet Landfald (lla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)