SN/K 067 Sveising

Nasjonal standardiseringskomité, SN/K 067 "Sveising", følger arbeidet i de internasjonale standardiseringskomiteer CEN/TC 121 Welding, ISO/TC 44/SC 10 Welding and allied processes - Unification of requirements in the field of metal welding  og ISO/TC 44/SC 11 Welding and allied processes - Qualification requirements for welding and allied process personnel 

Medlemmer i komiteen er:
Per William Lohne, DNV GL
Tor Arne Hjemås, DNV GL (leder)
Terje Gran, DNV GL
Dag Syvertsen, Norsk Sveiseteknisk Forbund
Hans Petter Jakobsen, HSP Inspection
Eivind Veim, Aibel
Ludvig Jansen, Force Technology
Egil Eddie Flatås, Kværner
Bjørn Holger Gustavsen, Inspecta
Sverre Eriksen, SEWEC Consulting
Magne Barka, Aarbakke AS
Harald Baklid, DNV GL
Guro Garderhagen, Force Technology 
Jan Erik Johansen, Teknologisk Institutt

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Anna Solnørdal (aso@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)