SN/K 069 Sirkulær økonomi

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder Alexandra Haukaas aha@standard.no.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)