SN/K 072 Stålkonstruksjoner

Komiteen følger standardiseringsarbeid på fagområdet stålkonstruksjoner og fagområdet samvirkekonstruksjoner. Den ivaretar norske interesser på disse områdene i det europeiske (CEN) og internasjonale (ISO) arbeidet og bidrar med norsk ekspertise i dette.

Hovedfokus de siste årene har vært:

  • å påvirke i utvikling av eurokodene for prosjektering av stålkonstruksjoner og samvirkekonstruksjoner,
  • å utarbeide og vedlikeholde nasjonale tillegg til Eurokodene for prosjektering av stålkonstruksjoner og samvirkekonstruksjoner,
  • å påvirke i utvikling og vedlikehold av felles europeiske (CEN) og internasjonale (ISO) standarder for utførelse av stålkonstruksjoner,
  • å kvalitetssikre oversettelsen av både eurokoder og utførelsesstandarder til norsk.

I tillegg drøfter komiteen også saker knyttet til de europeiske og internasjonale materialstandardene for konstruksjonsstål der dette er relevant for prosjektering og utførelse.

Komiteen er sammensatt av medlemmer fra Vegdirektoratet, NTNU, rådgivende ingeniører, entreprenører, verkstedsindustri, DNV og Norsk Stålforbund.

Eksterne lenker

Lenke til aktuelle komiteer i CEN og ISO.

CEN/TC 250 vedr. eurokoder

CEN/TC 135 Utførelse av stålkonstruksjoner

ISO/TC 167 Steel and Aluminium Structures

ISO/TC 17 Stål

Komitéleder:

Professor Per Kristian Larsen

Faglig ansvarlig:

Dag Burgos (dbu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)