SN/K 083 Ildsteder og skorsteiner

Den tekniske komiteen CEN/TC 295 Resedential solid fules appliances ledes av BSI (UK) og har følgende omfang: Standardisering av utstyr som bruker fast brensel til oppvarming av boliger og til matlaging. Dette inkluderer utstyr som bruker ”fast mineralsk brensel”, vedfyrt utstyr og utstyr for flere typer av brensel. Standardiseringen skal dekke konstruksjon av utstyret, funksjon (f. eks effekt og utslipp), krav til sikkerhet og ferdigstillelse, samt tilhørende prøvingsmetoder for vurdering av anvendeligheten av brenselet for de ulike typer utstyr.

Den norske komiteen for ildsteder i boliger fyrt med fast brensel og skorsteiner (SN/K 083) følger arbeidene i CEN/TC 166 skorsteiner, CEN/TC 295 Ildsteder i boliger fyrt med fast brensel og CEN/TC 297 industriskorsteiner. Norske eksperter deltar i flere av arbeidsgruppene i CEN/TC 295.

Les egen nyhetssak om vedovner.

Mandag vedtatt av Sektorstyret BAE 2010-02-08

Det reoppnevnes en komité med følgende mandat:
Komiteen skal behandle forslag fra CEN/TC 166, CEN/TC 295 og CEN/TC 297 til standarder og bistå norske deltagere i CEN/TC 166 og CEN/TC 295 og dens arbeidsgrupper med tekniske synspunkter.

 

 

 

Komitéleder:

Asbjørn Østnor, Rise Fire Research

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)