SN/K 084 Plastrør

Komiteen følger det europeiske og internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor plastrør.  Deltakerne kommer i hovedsak fra produsenter og brukere (kommunal sektor), og flere av medlemmene deltar aktivt i forskjellige arbeidsgrupper innenfor CEN og ISO, for å kunne ivareta norske interesser på området.

Komiteen arbeider ut fra følgende mandat:

"Komiteen skal følge opp standardiseringsarbeidet i CEN/TC 155 Plastics piping systems and ducting systems og ISO/TC 138 Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids med tilhørende arbeidsgrupper 

Komiteen skal legge til rette for aktiv norsk deltagelse i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Komiteen skal utarbeide norske innspill og kommentarer og innstille overfor SN hvordan de skal stemme i saker som blir forelagt fra CEN og ISO, og likeledes bidra til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Komiteen skal fungere som et forum for faglige diskusjoner og avklaringer omkring de ulike standardene.

Komiteen skal vurdere forholdet mellom de europeiske og internasjonale standarder som fastsettes, eksisterende nasjonale standarder og gjeldende norsk regelverk innenfor fagområdet. 

Komiteen skal komme med forslag til nye, eller revisjon av eksisterende, nasjonale standarder ved behov. 

Komiteen skal vurdere om fastsatte ISO-standarder skal fastsettes som Norsk standard, samt vurdere og komme med forslag til europeiske og internasjonale standarder som bør oversettes til norsk."

Komitéleder:

Stein Karlsen, Bærum Kommune

Faglig ansvarlig:

Tom Erik Larsen (tla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)