SN/K 096 Skip og marin Teknologi

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv, men Standard Norge følger arbeidet i CEN og ISO og ivaretar Norges forpliktelser i det europeiske standardiseringsarbeidet og overfor norske myndigheter og interessenter.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Aune (kau@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)