SN/K 100 Ventilasjon og inneklima

Komiteens mandat:

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske (CEN) og internasjonale komiteer (ISO) knyttet til ventilasjonssystemer og inneklima i bygninger:

 • CEN/TC 156 Ventilation for buildings
 • CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning
 • CEN/TC 243 Cleanroom technology
 • ISO/TC 209 Cleanrooms and associated controlled environments
 • ISO/TC 205 Building environment design (WG 4 Indoor air quality)

Komiteen vurderer fortløpende behovet for, og bidrar i arbeidet med å revidere og utarbeide nasjonale standarder for ventilasjonssystemer og inneklima. I tillegg støtter komiteen norske eksperters deltakelse i standardiseringsarbeidet og følger annet internasjonalt arbeid med relevans til ventilasjonssystemer og inneklima.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Oppfølging av standardisering tilhørende andre SN komiteer

Komitéen følger også opp

 

 •  standarder fra arbeidsgrupper i ISO/TC 205 Building environment design
  - WG 5 Indoor thermal environment
  - WG 9 Heating and cooling systems
 • standarder som er relevante for Inneklima fra CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units (SN/K 033).

 

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN og ISO samt behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt.

Komitéleder:

Thor Endre Lexow, VKE

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)