SN/K 126 Turbiditet i felt

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Komiteen har utviklet og utgitt følgende Norsk Standard:

  • NS 9433:2017 Turbiditetsovervåkning av tiltak i vannforekomster

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Javad Sunde Fahadi (jsf@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)