SN/K 144 Terminologi og språkressurser

SN/K 144 interesserer seg for standardisering av språkressurser, inklusive terminologi. Komiteen arbeider ikke med terminologien i enkelte fagområder, men terminologisk teori og arbeidsmetoder.

SN/K 144 er speilkomité for

  • ISO/TC 37 (terminologi og andre språk- og innholdsressurser)
  • ISO/IEC JTC 1/SC 2 (tegnsett)
  • CEN/TC 304 (europeiske lokaliseringskrav) [for tiden med liten aktivitet]

På grunn av manglende finansiering er det ikke vesentlig nasjonal aktivitet i SN/K 144. Komiteen følger imidlertid med i det som skjer i de internasjonale komiteene. Når det er aktuelt, gis det nasjonale kommentarer til dette arbeidet.

Komitéleder:

-

Faglig ansvarlig:

Håvard Hjulstad (hhj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)