SN/K 146 Mindre fartøy

SN/K 146, Mindre båter, følger arbeidet i ISO/TC 188, Small boats. Komiteen følger spesielt opp standardiseringsprosjekter som vil ha betydning for sikkerheten til sjøs og at kravene i standardene blir slik at de blir anvendlige med hensyntaking til de klimatiske forholdene i Norge.

Komitéleder:

Bjørn Reppe, Sjøfartdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Jens Gran (jg@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)