SN/K 150 Tanker for transport av farlig gods

Denne komiteen er for tiden ikke aktiv.

Internasjonal standardiseringskomité innenfor fagområdet er CEN/TC 296.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Frode Lund (flu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)