SN/K 152 Åndedrettsvern

SN/K 152 Åndedrettsvern er referansekomite for CEN/TC 79 Respiratory protective device. Komiteens arbeidsområde omfatter åndedrettsvern på arbeidsplasser og til brannfolk samt åndedrettsvern for evakuering når det er fare for inhalering av støv, røyk, gass eller damp, eller hvor det kan være oksygenmangel. Området omfatter også noe av det utstyret som brukes ved dykking.

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)