SN/K 158 Vernehjelmer

SN/K 158 Vernehjelmer er referansekomite for arbeidet i CEN/TC 158 Head protection. Komiteen utarbeider standarder for alle typer vernehjelmer. Hjelmer er delt opp i følgende grupper:

  • Hjelmer til bruk i industrien, på byggeplasser og andre arenaer
  • Hjelmer til brannfolk
  • Hjelmer for brukere av kjøretøy, inklusiv motorsyklister
  • Hjelmer for syklister
  • Hjelmer for ryttere
  • Hjelmer for andre sports- og fritidsaktiviteter

SN/K 158 er for tiden inaktiv ettersom det ikke er registrert nasjonal interesse for arbeidet til CEN/TC 158.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)