SN/K 159 Vernetøy

SN/K 159 Vernetøy er referansekomite for CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets. Komiteens arbeidsområde omfatter bekledning som skal beskytte mot fysisk og kjemisk helsefare. Bekledning for beskyttelse av hender og armer er inkludert, likeledes tøy som skal gjøre brukerne godt synlig (reflekser) og flyte- og redningsvester.

SN/K 159 har 15 medlemmer fra 11 virksomheter innen arbeidstakerorganisasjoner, produksjon, forskning og prøving.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)