SN/K 172 Multimedia

SN/K 172 arbeider relatert til ISO/IEC JTC 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information.

JTC 1/SC 29 standardiserer kodet representasjon av lyd-, bilde-, multimedia- og hypermediainformasjon, og kompresjonssett for kontrollfunksjoner ved bruk av disse.

Komiteen har to aktive arbeidsgrupper:

  • WG 1 - Coding of Still Pictures (bl.a. JPEG)
  • WG 11 - Coding of Moving Pictures and Audio (MPEG)

Norge har spesielt deltatt i utviklingen av MPEG, men har også vært aktive i JPEG-arbeidet.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-02-03

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

SN/K 172 følger aktivitetene med utarbeidelse av standarder i følgende komité:

  • ISO/IEC JTC 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

Det forventes at medlemmer i SN/K 172 tar ansvar for å gi innspill til avstemninger, eventuelt med forklaring, til dokumenter på høring i ISO/IEC JTC 1/SC 29. I den grad det er mulig drøftes stemmegivning og begrunnelser på møter i SN/K 172. Der det ikke er praktisk mulig, sendes forslag til norsk avstemming med kommentarer til medlemmene for endelig aksept.

SN/K 172 utpeker delegater til internasjonale møter og eksperter til å delta i prosjektene i ISO/IEC JTC 1/SC 29 og til andre grupper som krever offisiell nominasjon.

Deltakere i det internasjonale arbeidet forventes å melde status til SN/K 172.

Komiteen velger leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsetter en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen fastsette en møteplan for et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Det vises forøvrig til dokumentet "Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge".

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

 

Komitéleder:

Andrew Perkis, NTNU

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)