SN/K 172 Multimedia

Dette er ikke en aktiv komite i Standard Norge.

For spørsmål, ta kontakt med markedsansvarlig for IKT-området (se kontaktinfoboksen).

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Haakon Heyerdahl (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)