SN/K 173 XML, EDIFACT og distribuerte anvendelser

Denne komiteen er ikke aktiv lenger og ble lagt ned i desember 2018.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Standard Norge.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)