SN/K 174 Automatiseringssystemer og integrering

SN/K 174 er først og fremst referansekomité for europeiske og internasjonale komiteer. Ingen nasjonale standardiseringsprosjekter pågår for tiden, men norske interesser er forholdsvis aktive i flere av de europeiske og internasjonale prosjektene.

På europeisk nivå pågår en del arbeid i CEN/TC 310, Advanced Manufacturing Technologies.

Internasjonalt er det en lang rekke prosjekter knyttet til ISO/TC 184 og dens fire aktive underkomiteer. Norge er fullt medlem av TC 184 og TC 184/SC 4, mens vi har status som observatør i de øvrige underkomiteene.

  • ISO/TC 184, Automation systems and integration
  • ISO/TC 184/SC 1, Physical device control
  • ISO/TC 184/SC 2, Robots and robotic devices
  • ISO/TC 184/SC 4, Industrial data
  • ISO/TC 184/SC 5, Architecture, communications and integration frameworks

Særlig ISO/TC 184/SC 4 har svært stor aktivitet. Den har utgitt over 700 Internasjonale Standarder og har mange prosjekter i gang.

Komitéleder:

Jochen Haenisch, Jotne EPM Technology

Faglig ansvarlig:

Inghild Kaarstad (ika@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)