SN/K 184 Jernbane

SN/K 184 Jernbane arbeider i forhold til den europeiske komiteen CEN/TC 256 Railway applications som Norge deltar i.
 
Komiteen har  tre underkomiteer:

  • CEN/TC 256/SC 1 Track
  • CEN/TC 256/SC 2 Flange lubrication
  • CEN/TC 256/SC 3 Braking

Det er også flere arbeidsgrupper under CEN/TC 256 med norsk representasjon, som WG 44 Universell utforming på jernbaneområdet pg WG 45 Vedlikehold.

Standardiseringsarbeidet omfatter alt utstyr på jernbaneområdet, unntatt elektrisk og elektronisk utstyr. Komiteen utarbeider standarder som er viktig for både myndigheter og norske transportselskap.

En del av arbeidet er relatert til EU-direktivene

  • 96/48/EEC Interoperability of the trans-European high-speed railway system
  • 93/38/EEC Public Procurement.

Dette innebærer at en rekke av standardene fra dette arbeidet får relevans i forhold til norsk regelverk på området. Den norske komiteen har medlemmer fra Jernbaneverket, Jernbanetilsynet, NSB og Cargonet.

Komitéleder:

Per Arne Johansen, NSB

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)