SN/K 235 Fot- og benvern

SN/K 235 Fot- og benvern er referansekomite for CEN/TC 161 Foot and leg protectors. Komiteens arbeidsområde omfatter fottøy og leggbeskyttere. Området omfatter fottøy som skal gi generell beskyttelse og fottøy som skal gi spesiell beskyttelse, f.eks. for skogsarbeidere, brannfolk, motorsyklister.

SN/K 235 er for tiden inaktiv ettersom det ikke er registrert nasjonal interesse for arbeidet til CEN/TC 161

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)