SN/K 236 Vegutstyr

Komiteens mandat ble gitt av sektorstyre BAE i møte den 2014-12-04 og lyder:

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 226 Road Equipment og CEN/TC Lighting columns and spigots og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.

Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 226 og CEN/TC 50 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi. Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komitéleder:

Matteo Pezzucchi, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Åsmund Eikeland Tøsse (aei@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)