SN/K 248 Byggetegninger

Veileder til NS 8353 Teknisk produktdokumentasjon – Byggetegninger – Krav til DAK-manualer, ble ferdigstilt i 2011.

Veilederen er utformet som e-blankett og er tenkt som et hjelpemiddel til raskt å kunne lage prosjekt-spesifikke DAK-manualer som oppfyller kravene i NS 8353.

Veilederen følger kapittelinndelingen i NS 8353.

Den viser de krav som er i NS 8353 og også tips og forslag på utfylling av alle punkter.

 

Veilederen har tekstbokser for egne kommentarer.

Det kan også lastes opp egne vedlegg som tilføres DAK-manualen

 

Alle punkter kan redigeres etter utfylling, også de som er fylt ut med standardverdier.

 

Sluttresultatet er en DAK-manual på PDF-format som bruker kan lagre og skrive ut.

 

Veilederen sørger for at den ferdige DAK-manualen inneholder de krav og retningslinjer som en profesjonell DAK-manual skal inneholde, alt basert på standarden NS 8353.

NS 8353 stiller krav til:

·        organisering av tegninger

·        tegningsutførelse

·        betegnelsessystemer og merking i tegning

·        DAK-filer som skal overføres mellom aktører i prosjektet

·        prosjekteringsprosessen og utveksling av DAK-filer i prosjekteringsprosessen.

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)