SN/K 249 Lys og belysning

Dette er Standard Norges speilkomité for arbeidet i CEN/TC 169 Light and lighting og ISO/TC 274 Light and lighting. Komiteens mandat er å gi Standard Norge råd og veiledning når forslag kommer til avstemming nasjonalt, og å delta i de arbeidsgruppene i CEN/TC 169 og ISO/TC 274 som utarbeider forslag som er viktige for bransjen Norge.

Lyskultur og Norsk Lysteknisk komité utgjør en vesentlig del av SN/K 249, og ved at Lyskultur også deltar internasjonalt i CIE sitt arbeid knyttet til lys og belysning sikres en god koordinering av den innsats Norge yter innenfor dette viktige arbeidet.

Komiteens sammensetning
Tor Mjøs, Norconsult (leder)
Jan H. Wold, Universitetet i Sørøst-Norge
Erlend Lillelien, Ipras
Tore Krok Nielsen, Lysteam AS
Erik Hammer, Grønn byggallianse
Sven Erik Brath, SafetyGuide AS
Tom Bergseng, Osram AS
Tomas Sjögren, Lyskultur
Barbara Matusiak, NTNU
Arne Jørgensen, Statens vegvesen
Knut Opdal, Glamox AS
Terje Christensen, Statens strålevern

Komitéleder:

Tor Mjøs, Norconsult

Faglig ansvarlig:

Alexandra Haukaas (aha@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)