SN/K 256 Produktkataloger og nomenklaturer

Komiteen ble etablert for å vurdere behovet for standardisering innenfor feltet kataloger og nomenklaturer i forbindelse med e-handel. Det pågår en del arbeid på europeisk plan, særlig i regi av den europeiske workshopen CEN/ISSS WS/eCAT. Det pågår for tiden ikke noe eget nasjonalt standardiseringsarbeid på dette feltet, men slikt arbeid kan igangsettes ved behov.

Komitéleder:

(ikke besatt)

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)