SN/K 262 Kjøp av byggevarer

Komiteens mandat

Komiteen reviderer NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år. Komiteen kan oppnevnes nye perioder på tre år. I den sammenheng skal komitésammensetningen vurderes.

Komitéleder velges av komiteen for en periode på tre år. Lederen skal opptre nøytralt i arbeidet. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Komitéleder:

Lasse Simonsen, UiO

Faglig ansvarlig:

Marthe Flaskerud Hagberg (mfh@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)