SN/K 278 Fiskeri og havbruk

Dette er den norske speilkomiteen til den internasjonale komiteen ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture. Speilkomiteen følger og deltar i arbeidet i ISO/TC 234 og fremmer norske forslag og vurderinger.

ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture
ISO/TC 234 er en internasjonal standardiseringskomité som ble etablert i februar 2007 etter norsk initiativ. I dag deltar medlemmer fra ca. 40 land i ISO/TC 234. Det er Norge som har lederskapet i komiteen ved Johan H. Williams fra Nærings- og fiskeridepartementet. Standard Norge har sekretariatet for komiteen, og det er Hilde Aarefjord som er sekretær for det internasjonale arbeidet.

Komiteen skal utvikle standarder innenfor fiskeri- og akvakultur.

En nærmere beskrivelse av formål og avgrensning av arbeidet i den internasjonale komiteen ISO/TC 234 finnes i "business plan" i lenken nederst på siden. Via lenken finnes også informasjon om arbeidsgruppene som er opprettet i ISO/TC 234 og standardene som er under utarbeidelse.

Les mer om ISO/TC 234.

Komitéleder:

Kari-Anne Lenvik

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)