SN/K 285 FDVU-dokumentasjon

Komiteen har revidert NS 3456:2010 som nå er erstattet med Teknisk Spesifikasjon SN/TS 3426:2018 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)

Årsaken til at det har revisjonen har blitt en teknisk spesifikasjon i første omgang, er at Bygggherreforskriften er under revisjon.

Komiteens mandat skal fornyes og planen er at den tekniske spesifikasjonen skal fastsettes som Norsk Standard i 2019. 

Lenke til SN/TS 3456:2018

 


Komitéleder:

Fredrik Horjen, Direktoratet for byggkvalitet

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)