SN/K 286 Prosjektledelse

Komiteen er nasjonal referansekomité for ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management.

Komiteen har sin forankring i de tre organisasjonene Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP), Prosjekt Norge og PMI-Norge (Project Management Institute).

ISO 21500 ble utgitt som Internasjonal Standard i september 2012. Norsk Standard NS-ISO 21500 foreligger både i norskspråklig og engelskspråklig utgave.

Det pågår arbeid med flere standarder i serien: porteføljestyring, programstyring, eierstyring av prosjekter og terminologi.

Komiteens mandat:

  • SN/K 286 følger arbeidet i ISO/PC 236 Project management (nå avsluttet) og ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management;
  • SN/K 286 arbeider med norskspråklig terminologi i tilknytning til den terminologi som utarbeides og benyttes i ISO-komiteene;
  • SN/K 286 vurderer behovet for, og tar eventuelt initiativ til, norske utgaver av standarder som utarbeides av ISO/PC 236 og ISO/TC 258.

 

Komitéleder:

Jan Erik Horgen, Holte Consulting

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)